Gebruik de toetsencombinatie "Ctrl F " om te zoeken op naam.

Baardman, Baardmees
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte vliegenvanger
Bosrietzanger

Fitis
Fuut

Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Grasmus
Graspieper
Grauwe vliegenvanger
Grote bonte specht
Grote karekiet
Grutto

Heggemus
Huismus

Keep
Kievit
Kleine karekiet
Kleine plevier
Kluut
Kneu
Koekoek
Kokmeeuw, Kapmeeuw
Koolmees
Kramsvogel

Matkopmees
Merel

Ooievaar

Patrijs
Pimpelmees
Putter

Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Roerdomp
Roodborst

Scholekster
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Staartmees
Steenuil
Strandplevier

Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur

Veldleeuwerik
Vink
Visdief

Waterhoen
Waterral
Watersnip
Wilde eend
Winterkoning
Witte kwikstaart
Woudaap

Zanglijster
Zwarte roodstaart
Zwarte stern
Zwartkoptuinfluiter

G.G.A.Fazzi