Ringmus (Passer montanus)

man of vrouwman of vrouwnest

De ringmus is veel meer een bosbewoner dan de bekende huismus, verder is hij kleiner en slanker en heeft een bruine kruin en witte halsband. Ook is hij minder algemeen dan de huismus en komt zelden bij onze woningen. Als holenbroeder nestelt hij in boomgaten maar nog het meest in de door de mens opgehangen nestkastjes. Als zaadeter voert hij zijn jongen relatief veel insecten. De ringmus is een gedeeltelijke trekvogel.‘s Winters zien we ze ook in gezelschap van andere zaadeters.