Staartmees (Aegithalus caudatus)

man of vrouwnestjong

De staartmees is een bewoner van bossen, parken en grote tuinen. Opvallend is zijn lange staart en zijn zwart-witte verenkleed. De staartmees bouwt een prachtig ovaal-vormig nest met een vlieggat. Het nest is van buiten bekleed met spinrag en mos en is gevoerd met veertjes. Al vroeg in het voorjaar, soms al in maart, begint de staartmees met nestelen. Vaak vinden we de nesten in coniferen maar ook in meidoornhagen op een of twee meter hoogte. Zelf vond ik eens een nest in een klimop op 4 meter hoogte. In de winter zien we ze wel bij onze huizen in zwervende troepjes en vaak in gezelschap van andere mezen. De staartmees is een standvogel en is als broedvogel vrij algemeen.