Torenvalk (Falco tinnunculus)

Foto: J.Dijkstra

mannetjevrouwtjenestjong

De torenvalk is de meest voorkomende roofvogel in ons land. Stootvogel is misschien een betere naam voor de torenvalk want wie kent niet de valk die al biddend boven de weilanden en wegbermen zijn prooi in het vizier houdt om dan ineens als een steen naar beneden te vallen om een muisje of mol te bemachtigen. Dat de torenvalk ook vogeltjes op zijn menu heeft staan heb ik zelf kunnen constateren. Na een voedselvlucht voor zijn jongen waren het behalve muizen en mollen ook spreeuwen en mussen. De door de mens aangeboden broedgelegenheid in de vorm van opgehangen kisten wordt door de valk dankbaar gebruikt. Mede door het plaatsen van deze kisten is er een toename van het aantal torenvalken vastgesteld. In grote open vlakten wordt voor het nestelen gebruik gemaakt van een telefoonpaal met daaraan bevestigd een kist met een laagje turfmolm. Verder is na de kist de knotwilg de meest gebruikelijke broedgelegenheid. Het legsel kan uit 3 tot 6 roodbruine eieren bestaan. Het mannetje torenvalk verschilt van het wijfje door zijn roestbruine rug en grijze kop en staart.