Pimpelmees (Parus caeruleus)

mannetjevrouwtje

Samen met de koolmees is deze mees een van de mezensoorten die we het meest bij onze huizen aantreffen. De pimpelmees is aanmerkelijk kleiner dan de koolmees en heeft veel blauw en geel in zijn verenpakje verder zingt de pimpelmees minder vaak dan zijn soortgenoot. Deze mees maakt nog meer gebruik van nestkastjes dan de koolmees en zijn liedje is minder gevarieerd. Pimpelmezen zijn ware acrobaten, tijdens het foerageren hangen ze aan de dunste twijgjes. Het nest bestaat uit veel wol en mos en de nestkom is gevoerd met veertjes en haar. De pimpelmees is een standvogel en vrij algemeen. Voor een niet-kenner van vogels is het soms moeilijk onderscheid te maken tussen beide soorten. Een goed herkenningspunt is het blauw dat ontbreekt bij de andere mezen.