Kleine karekiet (acrocephalus scirpaceus)

man of vrouwman of vrouwjong

De kleine karekiet is een schuwe bewoner van rietland en rietkragen maar ook in grienden vinden we zijn stevige nest dat is opgehangen aan vier rietstengels. Meestal bevat het nest vijf eieren die door beide ouders in 11-12 dagen worden uitgebroed. Ook deze soort is een geliefde waardvogel van de koekoek. Het is een schuwe vogel die bij het naderen van het nest  steeds luider gaat zingen, zowel overdag als 's nachts. Het is een echte zomervogel die half april uit tropisch Afrika terugkeert. Hij is in het veld niet te onderscheiden van de bosrietzanger (afgezien van de zang).