Strandplevier (Charadrius alexandrinus)

mannetjevrouwtjenest

De strandplevier is de meest zeldzame van de plevieren hij staat daarom ook op de lijst van bedreigde soorten. Nog meer gebonden aan de kust als de andere plevieren is het mannetje goed te onderscheiden van het vrouwtje. Zij komen over de gehele wereld voor behalve in het hoge noorden. Beide ouders broeden de eieren uit en volgens de literatuur bestaat het legsel uit drie of vier eieren maar mijn ervaring is dat drie eieren meer regel als uitzondering is.