Kneu (Carduelis cannabina)

mannetjevrouwtjekuiken

De kneu is een algemene broedvogel. Aan het kegelvormige snaveltje is te zien dat het een echte zaadeter is, hij voedt zich voornamelijk met onkruidzaden. De kneu houdt van gezelschap. Je ziet ze, vooral na de broedtijd, zelden alleen en ze zijn vaak in gezelschap van andere zaadeters. Ook in het broedseizoen zoeken ze gezelschap en broeden vaak vrij dicht bij elkaar. Zo vond ik eens vijf nesten in een betrekkelijk kleine meidoornhaag. Het nest is, net als bij de putter, gemaakt van veel schapenwol en de eitjes lijken op die van de kanarie. Het mannetje heeft in het broedseizoen een karmijnrode kruin en borst en zijn liedje klinkt aangenaam. Overwinteren doen ze in vrij grote aantallen.