Zwarte stern (Chlidonias niger)

man of vrouwman of vrouwnestkuiken.gif (1090 bytes)

De zwarte stern is een bewoner van waterrijke gebieden en broedt in moerassen en vennen. Het is een zeer sierlijke vogel. Zijn voedsel bestaat uit moeras- en water-insecten maar ook wel kleine visjes. Het nest bestaat uit halfvergane waterplanten, meestal drijvend op krabbescheer of ander materiaal en bevat meestal drie eieren. Helaas moeten we constateren dat deze vogel ook al in aantal achteruitgaat mede door de waterrecreatie. Het zijn uitsluitend zomervogels die terugkeren in april en mei.