Fitis (Phylloscopus trochilus)

man of vrouwman of vrouw

De fitis komt doorgaans 14 dagen later uit zijn overwinteringsgebied terug dan zijn neef de tjif-tjaf, die meestal vanaf half maart arriveert. Zijn zacht voorgedragen liedje is een signaal van het naderende voorjaar. De fitis is bijna niet van de tjif-tjaf te onderscheiden, het verschil zit hem in een duidelijk lichtgele oogstreep en de lichtere pootjes. Het grote verschil is echter de zang. Het is een algemene broedvogel van struiken en grienden met veel ondergroei. Het nestje ligt op de grond en is overkapt als een oventje. De tjif-tjaf daarentegen broedt boven de grond.