Sperwer (Accipiter nisus)

vrouwtje

De sperwer is in de vlucht te herkennen aan de kort afgeronde vleugels en de vrij lange staart. Het wijfje is groter dan het mannetje en is veel valer en heeft een bruin gestreepte voorzijde. De sperwer is de laatste jaren toegenomen vooral daar waar hoge bomen staan en dat kan tot midden in Amsterdam zijn. Het nest dat de drie tot zes eieren bevat, wordt gebouwd van takken en er wordt dikwijls een oud nest als ondergrond gebruikt. Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine vogeltjes die ze na een wilde achtervolging met zijn klauwen uit de lucht slaat. Hij gaat daarbij soms zo ver dat hij schuren en stallen binnen vliegt en niet zelden vliegt hij zich bij een achtervolging te pletter tegen een raam. Heeft hij eenmaal een prooi te pakken dan wordt deze op een rustige plaats geplukt. Bij de jacht op prooi komt hij 's winters zelfs in onze achtertuinen, vooral daar waar kleine vogeltjes voedsel zoeken.