Zanglijster (Turdus philomelos)

mannetjevrouwtjenestjong

De zanglijster is minder talrijk dan de merel en is ook meer een bosvogel. Hoewel de zanglijster de laatste vijftig jaar steeds dichter bij onze huizen komt is hij voor velen niet herkenbaar toch zijn kleur en zang zijn onmiskenbaar. Met een bruine rug en isabelkleurige gestippelde borst is hij met geen andere vogel te verwarren. Zijn zang is krachtig en met lange uithalen. Het is niet zoals bij de merel een aaneengesloten lied maar wordt meer in strofen (slagen) ten gehore gebracht en altijd vanaf een hoge zangpost zoals een schoorsteen of top van een boom. Vooral vroeg in de morgen kunnen we ze van grote afstand horen, soms al in februari. Uit mijn jeugdjaren herinner ik me de zanglijster die hoog aan de muur in de keuken in een kooi hing. Die vogel zong zo hard dat er dikwijls een handdoek over de kooi gehangen werd om hem stil te krijgen. Het nest is stevig en wordt van binnen altijd glad bepleisterd met klei. Het wordt meestal gevonden op een halve meter tot twee meter hoogte maar eenmaal vond ik een nest op de grond tussen de brandnetels Het legsel bestaat meestal uit vijf lichtblauwe eieren. Als u een verzameling slakkenhuisjes vindt bij een steen in uw tuin dan is dit het werk van een zanglijster die heeft namelijk de gewoonte de slak stuk te slaan op een steen om op die manier de slak te bemachtigen.