Roerdomp (Botaurus stellaris)

man of vrouwman of vrouwnestjong

De roerdomp is voornamelijk nachtvogel die we vooral in de broedtijd niet vaak te zien krijgen. Daarbij heeft de roerdomp een uitstekende schutkleur en valt in overjarig riet absoluut niet op. Verder heeft de vogel de gewoonte om bij dreigend gevaar de zogenaamde paalstand aan te nemen. Met gestrekte nek en snavel maakt de vogel zich lang en smal en gaat zo op in het overjarig riet. Het is een vrij forse vogel die ongeveer zo groot als een fazant is. Als uitsluitende moerasbewoner is het in ons land een vrij schaarse broedvogel die vooral in strenge winters vaak het loodje legt. In de winter kunnen we hem dan zien staan bij open plaatsen in het ijs. Eens heb ik gezien hoe een roerdomp een waterrat te pakken kreeg maar de wild spartelende rat wist ternauwernood te ontkomen. In de broedtijd laat de vogel een geluid horen alsof er een misthoorn uit het moeras klinkt.