Graspieper (Anthus pratensis)

man of vrouwman of vrouwnestjong

De graspieper is de meest algemene pieper in ons land en bewoner van open terrein. Het opvallende aan de graspieper is zijn zangvlucht waarbij hij van ongeveer twintig meter hoogte naar beneden daalt met gespreide vleugels. Hij lijkt erg op de boompieper. Zijn nestje bouwt hij onder graspollen en zijn legsel bestaat meestal uit 5, soms 6, eieren. De soort wordt vaak geparasiteerd door de koekoek. De graspieper trekt weg tot laat in het najaar en keert soms al in januari terug.