Visdiefje (Sterna hirundo)

man of vrouwman of vrouwnestkuiken.gif (1090 bytes)

Het visdiefje is een trekvogel die vanaf begin april uit zijn overwinteringsgebied terugkeert. De visdief is een koloniebroeder die we ook wel ver landinwaarts vinden. Hij bemachtigt zijn prooi, bestaande uit kleine visjes, stootduikend in het water. Hij is te herkennen aan zijn zwaluwstaart en rode snavel met zwarte punt. De op de visdief gelijkende noordse stern heeft een geheel rode snavel, verder is er weinig verschil. Het legsel bestaat meestal uit drie eieren en is vaak te vinden in gemengde kolonies tussen andere sterns en kokmeeuwen.