Tureluur (Tringa totanus)

Foto: J.Dijkstra

man of vrouwman of vrouwnestkuiken.gif (1090 bytes)

De tureluur is een drukke en nerveuze vogel. Het is een soort schildwacht voor de andere weidevogels en houdt de wacht op een paal of hek en slaat bij onraad onmiddellijk alarm. Tijdens zijn baltsvlucht laat hij een muzikaal fluitend geluid horen, het is een heerlijk gehoor in het vroege voorjaar. Zijn oranjerode poten en rode snavel met zwarte punt zijn zeer opvallende kenmerken. Het nest ligt nog beter verscholen in het hoge gras als dat van de grutto en bevat meestal vier eieren die over het algemeen iets later worden gelegd als die van de grutto. De tureluur is een trekvogel die met kleine aantallen overwintert op de wadden.