Fuut (Podiceps cristatus)

mannetjevrouwtjenestkuiken

Met onze futen gaat het goed, dit heeft voor een deel te maken met de verbetering van de waterkwaliteit en de fuut is min of meer cultuurvolger geworden, zelfs in de stadsgrachten van Amsterdam zijn ze te vinden. Het zijn mooie sierlijke vogels met een opmerkelijk baltsgedrag dat bestaat uit kopschudden, duiken, het uitzetten van de veren en het elkaar aanbieden van waterplanten terwijl ze borst aan borst uit het water oprijzen. Het drijvende nest bestaat uit halfvergane waterplanten die aan de oevervegetatie zijn vast gemaakt. De jongen van de fuut zijn gestreept en varen vaak op de rug van de moeder mee. Ze overwinteren in vrij grote aantallen aan de kust.