Grutto (Limosa limosa)

mannetjevrouwtjenestjong

Het gaat jammer genoeg niet goed met deze koning der weidevogels.  Vijftig jaar geleden   waren er nog 120.000 broedparen in ons land, nu halen we de 70.000 paar niet meer. Dit is een reden om zuiniger om te gaan met deze prachtige weidevogel want het grootste deel van de Europese populatie broedt in ons land. Ook deze bewoner was oorspronkelijk broedvogel van hoogvenen en moeras. Zijn nest met doorgaans vier eieren ligt meestal goed verborgen in een graspol. Hier ziet u  een vijflegsel. Beide vogels broeden de eieren in ca drie weken uit en als de jongen het nest hebben verlaten worden ze fel door hun ouders verdedigd.