Scholekster (Haematopus ostralegus)

man of vrouwman of vrouwnestjong/kuiken

De scholekster is een bewoner van de kustgebieden maar heeft zijn broedgebied steeds meer naar het binnenland verplaatst. Het is een luidruchtige vogel die buiten de broedtijd in grote groepen foerageert, vooral op de wadden. Het nest is een eenvoudig kuiltje in de grond met daarin drie a vier eieren die we op de meest uiteenlopende plaatsen kunnen vinden soms zelfs op platte daken van gebouwen of op de kop van een knotwilg. Als er jongen zijn gedragen de ouders zich zeer agressief jegens indringers.