Patrijs (Perdix perdix)

vrouwtjenest

De patrijs is een echte jachtvogel, door de jacht en de intensievere landbouw gaat hun aantal achteruit en dat is erg jammer, mijns inziens zouden ze volledig moeten worden beschermd. De patrijs komt over het gehele land voor. Hun voorkeur gaat uit naar ruige gebiedjes maar ook langs korenvelden en zelfs opspuitterreinen vinden we ze. Het nest ligt goed verborgen op de grond, het legsel bestaat uit 15 tot soms wel 20 eieren. Het wijfje broedt alleen en is door haar goede schutkleur moeilijk te ontdekken. Het mannetje is te herkennen aan de donkere hoefijzervormige tekening op de borst.