Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

man of vrouwman of vrouwkuiken

Even zag het er naar uit dat de rietzanger een zeldzame vogel zou worden. Na 1975 nam hun aantal snel af, de laatste jaren schijnt er enig herstel te zijn. Zijn aantrekkelijke zang lijkt op dat van de kleine karekiet maar is veel gevarieerder en kent ook imitaties van andere zangvogels. Hij broedt in ruig rietland en oeverbegroeiing. Het nest ligt meestal goed verborgen in dichte vegetatie. Een opvallend herkenningsteken is de lichte oogstreep. Het zijn trekvogels die half april terugkeren. Mijn vroegste waarneming was op 30 maart 1968. Ook 's nachts kunnen we deze vogel zingend aantreffen.