Kokmeeuw (Larus ridibundus)

man of vrouwman of vrouwnestjong/kuiken

Met enkele honderdduizenden broedparen een zeer algemene broedvogel. We vinden ze meestal in grote kolonies. Te herkennen aan de chocoladebruine kop die in de winter bijna geheel wit wordt. Als alleseters zien we ze vooral in de winter vaak op vuilnisbelten. Het zijn gedeeltelijk trekvogels die we in de winter vlak bij onze huizen tegenkomen. Het nest met meestal drie eieren bestaat uit een eenvoudig kuiltje gevoerd met wat plantaardig materiaal.