Rietgors (Emberiza schoeniclus)

mannetjevrouwtjenestkuiken

De rietgors weet zich goed te handhaven en is een algemene broedvogel in ons land, vooral in moerassige streken maar ook in grienden en oeverbegroeiing kunnen we hem vinden. Het mannetje is te herkennen aan zijn zwarte kop en keel en witte halsband. Het vrouwtje mist de zwarte kop en is meer bruin. Het nestje met de typisch gekleurde eitjes ligt meestal op de grond of net daarboven.