Kievit (Vanellus vanellus)

mannetjevrouwtjenestkuiken

De kievit is een bewoner van wei en bouwland maar het is oorspronkelijk een broedvogel van kwelders en moerassen. Het is een typische laaglandbewoner die zich ook op opspuitterreinen thuis voelt. Het nest bestaat uit een kuiltje in de grond spaarzaam gevoerd met strootjes waarvan er meerdere van gemaakt worden die niet allemaal gebruikt worden. Het legsel bestaat meestal uit vier eieren. Er wordt de laatste jaren veel gedaan aan de bescherming van deze karakteristieke weidevogel. In het najaar verzamelen ze zich met duizenden op onze weilanden en in zachte winters blijven ze in ons land maar bij invallende vorst trekken ze met de vorstgrens mee tot in Ierland.