Matkopmees (Parus montanus)

man of vrouwman en vrouwnest

De matkopmees is ongeveer zo groot als een pimpelmees maar dan veel minder kleurig. Opvallend is zijn matzwarte kruin. De matkop komt niet in de buurt van onze huizen maar houd zich voornamelijk op in drassige bossen en griendbossen met veel vermolmd hout. De matkop maakt geen gebruik van nestkastjes maar hakt uit vermolmd hout zijn eigen nestholte. Meestal vinden we de nestholte laag bij de grond al heb ik er eens een gevonden op 2 meter hoogte. Het broeden, waarbij het vrouwtje door het mannetje gevoerd wordt, begint meestal niet voor mei. Deze mees is een standvogel die in ons land vrij algemeen voorkomt.