Spotvogel (Hippolais icterina)

man of vrouwman of vrouwnestjong

De spotvogel is een echte zomervogel die meestal niet voor de tweede helft van mei uit tropisch Afrika terugkeert. Het is een prachtige zanger die allerlei vogels in zijn zang nabootst echter met minder variaties in zijn liedje dan de bosrietzanger. Deze vogel heeft geen vaste zangpost en zingt alleen overdag. Als vrij algemene broedvogel vinden we hem in lage loofbosjes om boerderijen en op kerkhoven. Verder in jonge aanplant van fruitbomen en ook in grienden en dan vooral waar vlierstruiken staan is hij te vinden. De spotvogel bouwt een stevig en diep nest en bevat meestal vijf eieren die door hun roze kleur niet met een andere soort zijn te verwarren. Het nest bevind zich meestal op ooghoogte behalve in fruitbomen waar we het meestal hoger vinden. Het laagste nest dat ik gevonden heb was in bitterzoet op 1 meter hoogte. Late broedsels bestaan meestal uit drie of vier eieren. De eerste spotvogels verlaten ons alweer in augustus op weg naar hun overwinteringsgebied.