Vogels van het (loof)bos.

Van klein naar groot:

----------------------- 9,5 cm --------
Winterkoning
Fitis
Matkopmees
Pimpelmees
Koolmees
Putter
Bonte vliegenvanger
Bosrietzanger
Spotvogel
Kneu
Gekraagde roodstaart
Grasmus
Grauwe vliegenvanger
Ringmus
Roodborst
Staartmees
Tuinfluiter
Zwarte roodstaart
Zwartkop
Heggemus
Keep
Vink
Spreeuw
Grote bonte specht
Zanglijster
Kramsvogel
Merel
Tortelduif
Koekoek
Sperwer
Wilde eend
Fazant
-----------------------
102 cm --------