Vogels van het weide-landschap.

Van klein naar groot:

----------------------- 14,5 cm --------
Graspieper
Gele kwikstaart
Leeuwerik
Witte kwikstaart
Boerenzwaluw
Steenuil
Watersnip
Tureluur
Patrijs
Kievit
Torenvalk
Grutto
Blauwe reiger
Ooievaar

----------------------- 102 cm --------