Vogels van zandgrond van kust en binnenwateren.

Van klein naar groot:

------------------------ 15 cm --------
Kleine plevier
Strandplevier
Bontbekplevier
Visdiefje
Kokmeeuw
Kluut
Scholekster
------------------------
43 cm --------