Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)

mannetjevrouwtjenestjong

Bij een bezoek aan het zuiden van het land in hetzelfde jaar waren ze aldaar reeds talrijk. De zwarte roodstaart kan zijn nest zowel hoog als laag bouwen. Op mijn terrein vond ik het meestal op een draagbalk van een container, slechts een meter van de grond. Dit leidde meestal tot verstoring want de container werd namelijk regelmatig omgewisseld voor een lege. Dat bracht mij op het idee een soort vliegenvangers kastje te maken dat werd opgehangen in een open loods op twee en een half meter hoogte. Het werd meteen met groot succes, nog datzelfde jaar werd het kastje door de roodstaart in gebruik genomen en werd nog vele jaren daarna gebruikt. Graag zou ik weten of er al eerder proeven genomen zijn met kastjes voor genoemde soort. Nog enkele gegevens: mijn vroegste waarneming van de zang was op 21 maart 1977. Voor de laatste zangwaarneming noteerde ik 24 november 1981, bij een temperatuur van 6 graden. De laatste waarneming van het mannetje was op 18 januari 1978 bij een temp. van 5 graden. Afgezien van de maand februari zag ik de zwarte roodstaart het gehele jaar door.