Watersnip (Gallinago gallinago)

man of vrouwnest

De watersnip was vijftig jaar geleden nog een algemene broedvogel maar behoort nu op de lijst van de bedreigde soorten. Zijn mekkerend geluid is onmiskenbaar en in de volksmond wordt hij wel het hemelgeitje genoemd. Het kenmerkende geluid wordt veroorzaakt door in duikvlucht de buitenste staartveren in beweging te brengen. Het is een bewoner van drassige weilanden en moeras maar ook in gekapte grienden vinden we ze. Tijdens het broeden blijven ze lang zitten en vliegen pas op als we bijna op ze staan. Een klein aantal overwintert.